Løpskjøringskurs på Starum

Skrevet av Richard Ekhaugen,  15.03.2013
Artikkelbilde
I mai avholder Norsk Hestesenter på Starum løpskjøringskurs. Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com.

Norsk Hestesenter tilbyr til stadighet relevante kurs for travinteresserte. I mai arrangerer de løpskjøringskurs hvor sentrale temaer er startmetoder og løpstaktikk.

Løpskjøringskurset er rettet mot personer som har holdt på med travere en stund og som ønsker mer kunnskap for å delta på lokalkjøring eller rutineløp.

Kursinstruktør er Gunnar Gjerstad, og han vil blant annet lære deltagerne om kjøring av hest i felt, skifte av posisjoner, kjøring med klokke og disponering av hesten.

Kurset avholdes fra 21.-24.mai.

Les mer om løpskjøringskurset på Norsk Hestesenteres hjemmeside