Informasjon "Prosjekt Banedrift"

08.03.2013
Artikkelbilde

Prosjekt Banedrift er i ferd med å komme ut av støpeskjeen og de vil i den kommende perioden innhente en del informasjon i fra driftsselskapene som en viktig basis i deres analysefase. Da dette er et ganske omfattende prosjekt ønsker de å gi litt mer informasjon om status og de retningslinjer de jobber etter.

Rammebetingelser
Prosjektgruppen står fritt og selvstendig i sine forslag til løsninger med sikte på hva som er til fordel for Norsk travsport. Det ligger dog i mandatet at man skal utrede forskjellige alternative modeller og løsninger som også inkluderer en mulig omorganisering av banedriftsapparatet.
Vi vet at det drives godt mange steder. Hvem gjør det best på øvrige inntekter og hvorfor? Hvem skaper mest spill på banen? Hvem driver mest kostnadseffektiv?
La oss lære av hverandre slik at vi sammen kan bli enda bedre!

Tidsfrister
Prosjektets oppdragsgiver, DNT-styret, har satt en tidsfrist for å komme opp med et løsningsforslag til den 30.april. Prosjektgruppen vil gjøre de nødvendige prioriteringer slik at fristen overholdes samtidig som det kan leveres et kvalitativt tilfredsstillende arbeid.

Prosjektets mål:
Prosjektet skal finne fram til og anbefale den optimale organiseringen av banedrift, tjenester, løpsarrangementer og andre verdiøkende aktiviteter for travsporten i Norge med henblikk på kostnadseffektivitet og tilbud om tilgang til treningsfasiliteter på totobanene for de aktive i sporten.

Styringsgruppe og prosjektgruppe består av:
Prosjekteier og oppdragsgiver: Styret i DNT
Styringsgruppe: Rune Gustavsen, Odd Erik Wølner og Sven-Tore Jacobsen

Prosjektleder: Kim Are Sveen
Prosjektgruppe:
• DS daglig ledere: Kjetil Olsen, Sørlandet – Hans Roar Bakken, Drammen
• Forbundsleder: Ulf Johansen, Buskerud
• Sportssjef DS: Kjeld Henning Sandem, Momarken
• Driftsleder DS: Birgitte Vik , Bjerke
• Representant forde tillitsvalgte: Eirik Stenhaug