Svensk Travsport innfører "Travarhälsan"

Skrevet av Britt Helene Villand Lindheim,  03.07.2013
Artikkelbilde

"Travarhälsan" er et dyreomsorgsprogram som skal øke kunnskap og bevissthet om hesten i trening og konkurranse. Det bygger på at den aktive selv kontrollerer hesten etter en sjekkliste (egenkontroll). 

Programmet skal innføres i løpet av høsten 2013

Les mer på Svensk travsport.