Addendum til prosjektrapport Banedrift

Skrevet av Kim Are Sveen,  01.07.2013
Artikkelbilde

Det vises til pressemelding av 13. juni 2013. Vedlagt ligger addendum til tidligere prosjektrapport som beskriver grunnlaget for den beslutning som ble fattet i styremøte i DNT 7. juni.

Addendumet må sees i sammenheng med tidligere publisert prosjektrapport.

- Last ned addendum til prosjektrapport Banedrift her

Tidligere pressemeldinger og prosjektrapporten finner du nedenfor:
- Prosjektrapport Banedrift med alle vedlegg
- Pressemelding av 16. mai.
- Pressemelding av 13. juni

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til prosjektleder Kim Are Sveen, generalsekretær i DNT Rune Gustavsen, eller styreleder i DNT, Atle Larsen.