Dom i dopingsak - Cadeau K

Skrevet av Britt Helene Villand Lindheim,  16.08.2013
Artikkelbilde

DNTs domskomite har avsagt kjennelse i saken mot Kauko Saarela. Saarela er utelukket for 6 måneder og ilagt 20.000 kr i bot etter å ha startet med Cadeau K på Harstad Travpark 28. oktober 2012, da den testet positivt for betametason (kortison). Starten skjedde innenfor karenstiden for leddbehandling med kortison (minst 28 dager).

Domsslutning

 Kauko Saarela, Nuasjärventie 706, 97240 Sokna, Finland, dømmes for overtredelse av DNT’s Lov 11-2, 1.ledd nr. 1 a, jfr. DNT’s Dopingreglement for hest § 2, 1.ledd, pkt. a). I medhold av DNTs Lov § 11-5, jfr. Dopingreglementets § 9, ilegges følgende sanksjoner:

  1.  Kauko Saarela utelukkes for en periode på 6 – seks - måneder

       Utelukkelsen innebærer:

               Tap av retten til å inneha lisens (trenerlisens og kjøre-/montelisens).

               Tap av retten til å være eier av hester som starter i totalisatorløp.

      2.      Kauko Saarela ilegges en bot stor kr. 20.000 (kroner tjue tusen).

Les hele kjennelsen her