DNT styret på besøk i Midt Norge

Skrevet av Rune Gustavsen,  20.08.2013
Artikkelbilde

I forbindelse med det store lokaliseringsspørsmålet i Midt Norge valgte DNT styret å legge sitt styremøte denne weekenden til Trondheim.

Etter formelt styremøte på fredag dreide alt seg om Leangen og fremtidens muligheter for travsporten i Midt Norge. Først fikk vi en grundig gjennomgang av hele prosessen fra styringsgruppens side samt deres foreløpige konklusjoner og anbefalinger. Det er lagt ned et imponerende stykke arbeide med utallige timer og det er gjennomført såvel politiske som praktiske avklaringer som er svært viktig for det videre arbeidet. Spesielt så er de fremtidige avklaringer rundt Leangen av i dag av stor betydning. Det hersker vel liten tvil om at de langsiktige politiske ønsker i Trondheim går mot en fullstendig annerledes utnyttelse av dette området (ref.  Asplan Viak sine konklusjoner). Leangen og mulig nærings- og boligutvikling er av stor strategisk betydning for byen – noe som igjen gir oss i travet ganske så store økonomiske muligheter ved et eventuelt salg.

Likeledes er det utredet alternative endringer på Leangen med overgang til en ren Racing bane og næringsutvikling på deler av arealet.

Leder i Midt Norges travforbund, Edmund Morewood, gikk deretter gjennom styrets tanker om den videre prosessen fremover. Det ble understreket at det nå skal foregå en åpen prosess med all informasjon tilgjengelig for alle og at man tar sikte på å legge frem sakene for forbund og lag til avstemning. Det understrekes hvor viktig disse beslutningene er rent strategisk for mulighetene og utviklingen av travsporten i Midt Norge, slik at man må sikre maksimal tilslutning til valgene såvel lokalt som sentralt (DNT).

Styrene i forbund, DNT og styringsgruppen hadde deretter en meget god debatt med ulike spørsmålsstillinger og innspill.

 

De ulike alternativene


Lørdagen ble benyttet til befaringer. Vi studerte Klæbu, Melhus og Orkdals arealene sammen med lokale krefter, politiske myndigheter og ildsjeler. Det er imponerende å se det engasjement som legges ned i dette fra svært mange, ikke bare innad i travet men fra kommunenes toppledelse (ordførere, rådmenn, teknisk etat, stortingsrepresentant...) og andre ildsjeler. Det hersker ingen tvil om at det vil legges betydelige ressurser i et slikt storprosjekt fra de lokale kommunene sin side; de vil gjøre hva de kan for å legge forholdene til rette. Det er svært positivt å registrere at våre lokale travsportsorganisasjoner har et så godt forhold til og samarbeide med myndighetene.

Utover travets interesser vil valgene vi tar ha betydning for utdanningsinstitusjoner hvor det også er interesse for å satse på hestefag ved videregående linjer, det vil ha betydning for underleverandører av mange varer og tjenester og for sambruksmuligheter av anleggene av ulik karakter.

I Orkdal fikk vi også møte Nils Arne Eggen – engasjert og tydelig – som vanlig. Introduksjonen fra ordfører Gunnar Lysholm var: «I Orkdal har vi to verdensmestre; det er han Roar Ljøkelsøy i hopp og han Nils Arne Eggen.....i alt»...

 

Prosessen videre


De valgene som nå skal tas er utvilsomt viktige for hele landsdelen og for hele travnorge. Beslutningene skal stå seg på kort sikt og de skal stå seg på lang sikt, for fremtidige generasjoner. Det er stor enighet mellom Midt Norges travforbunds styre og DNT styret om å kjøre prosessen sammen slik at alle interesser blir best mulig ivaretatt.

Nå må alle fakta på bordet, man må eniges om de vesentligste kriterier for beslutningene og så kjøre gjennom en demokratisk prosess lokalt, sterkt forankret i DNT.

Det hersker liten tvil om at et salg av Leangen vil gi finansielle muskler til en fremtidsrettet investering i et nytt topp moderne hovedanlegg i regionen, til å styrke de øvrige regionale anleggene og i tillegg kunne tilføre midler til fellesskapet som vil gi oss større muligheter andre steder også.

Møtene som sådan har vært viktig for alle parter og DNT og det lokale forbunds enighet om prosessen videre burde sikre en god og forsvarlig gjennomføring av dette prosjektet – og til en revitalisering av sporten i et særdeles tradisjonsrikt område i vårt langstrakte land.

Samtlige styremedlemmer i DNT uttrykker tilfredshet med informasjonen gitt samt ikke minst de positive samtalene vi hadde og ønsker Midt Norge lykke til med prosessen videre.

 

Kommentarer/spørsmål


Kontakt styreleder Atle Larsen i DNT eller styreleder i Midt Norge Edmund Morewood for ytterligere kommentarer.