Smittevern på travbanen: Regelverk og retningslinjer

15.04.2020
Artikkelbilde
Smittevern på travbanen - regler og retningslinjer

Fra søndag 19. april starter totalisatorløpene opp igjen. Se løpsdagskalenderen her

Travsporten starter opp under et strengt kontrollregime for smittevern, og her er informasjon om regler og retningslinjer som gjelder for alle utøvere i travsporten. Vi gjør oppmerksom på at det kan være lokale restriksjoner i tillegg til de retningslinjene som presenteres her, og at det kan komme endringer. Sjekk alltid hjemmesiden til travbanen du skal besøke før du ankommer banen. 

Travløp skal gjennomføres uten risiko for smitte. Da er den enkeltes utøvers ansvarsbevisshet og innsats avgjørende! 

Smittevern på travbanen (last ned)

Egenerklæringsskjema for ankomst til hesteringen (last ned)

Vaner som forebygger smitte (last ned)

 

Før du ankommer travbanen

 • Det tillates kun én person per hest. Hvem som skal følge hesten skal meldes fra til banen du skal besøke senest kl. 12.00 dagen før stevnet. Banene fører navnelister over personer som skal ankomme banens område, og kun de som har meldt ankomst vil kunne få komme inn i hesteringen.
 • Retningslinjen om én person pr. hest dekker det tidsrommet hesten er til stede på travbanen. For den praktiske gjennomføring tillates det at man kan ha egen «sjåfør» på bilen/transporten, slik at det kan være maksimalt to personer pr. hest som ankommer travbanen i bilen/transporten. Sjåføren skal oppholde seg i eller ved bilen under hele stevnet, hvilket betyr at sjåføren kan være behjelpelig med å lesse hesten av- og på bilen/transporten. Sjåføren kan dog ikke leie hesten, eller bære utstyr, mellom bilen og oppstallingsstedet, gå til gjerdet for å se varming eller løp, eller for øvrig bevege seg rundt i hesteringen under løpsdagen.
 • Last ned og fyll ut egenerklæringsskjema. Alle som skal ankomme banen må levere egenerklæring via e-post til banens administrasjon eller i porten til banen. Du leverer nytt skjema for hver gang du besøker banen. Skjema for egenerklæring finner du på www.travsport.no og alle hjemmesider til landets totalisatorbaner. 
 • Alle som ankommer banen skal bekrefte sin identitet med ID. Person vil sjekkes opp mot besøkslister. Ha derfor ID klart når du ankommer banen.
 • Transport til banen må foregå med så lav smitterisiko som mulig. Unngå fellestransporter og unødige stopp på veien til travbanen.
 • Aktive utøvere skal begrense tiden som man er inne på banens område. Derfor anmodes aktive utøvere å komme så tett som mulig opp mot varming og deretter reise så raskt det lar seg gjøre etter løpet. Vår anmodning i henhold til tid er tidligst oppmøte 2 timer før start, og avreise senest 1 time etter start.  Er det behov for tidligere oppmøte plikter man å meddele arrangørbanen dette særskilt.

På travbanen 

 • Alle travløp avholdes uten publikum og fellesarealene er stengt. Dette gjelder også i hesteringen (eksempelvis innskrivning/vekta).
 • Alle som befinner seg i hesteringen skal holde minimum 1 meters avstand. Det er totalforbud mot gruppering av mennesker.
 • Alle som oppholder seg i hesteringen er ansvarlig for å følge helsemyndighetenes råd for smittevern. Det henges opp plakater med viktig informasjon om dette.
 • Hestens nummerdekken finnes på tildelt oppstallingsplass. Etter bruk vaskes nummerdekken og henges tilbake på oppstallingsplass.
 • Kusker skal skifte klær i transport/bil, og skal benytte hansker.
  Ved hver nye ekvipasje som kusken er i kontakt med skal kusk foreta skift av hansker.
 • Kuskene skal hente hestene i påselingsboksene, og kjøre hesten tilbake i boksen etter varming og løp. Bytte av hest mellom kusk og oppasser/trener skal ikke skje i hesteringen. Denne bestemmelsen gjelder også for hester som er oppstallet på travbanen.
 • Samtlige oppstallingssteder skal rengjøres etter hver gang de er i bruk. Banens personell sørger for jevnlig desinfisering av kontaktpunkter, eksempelvis spader og koster. Ved all bruk av vaskeboks er det påbud om bruk av engangshansker.

Smittevernombud

Travbanen har fungerende smittevernombud i hesteringen. Smittevernombudet er ansvarlig for at aktiviteten i hesteringen foregår etter gjeldende bestemmelser.

Plassjef og Smittevernombud kan innstille til banedommernemnden om strykning eller kjøreendring av hester dersom hestens trener/eier/oppasser/kusk bryter smittevernreglene.

Trenerstaller på travbanens område

Permanente trenerstaller vil i forbindelse med løpsdager kun være åpne for nødvendig personell. De må derfor varsle banen i forkant av stevnet (senest kl 12 hverdag før løpsdag) hvilket personell som skal være til stede i forbindelse med løpsdag. Det skal ikke oppstalles tilreisende hester i permanente trenerstaller på banen.